הדרך הנכונה לעבוד נכון – משא ומתן באמונה (ושמחה)

מצווה גדולה 

להיות בשמחה תמיד

"רבי יהודי, עבדת בחינם ואתה אוכל בחינם !"

אני מאמין בעבודה מתוך שמחה, ושצריך לחיות חיים טובים ושמחים, ואני חושב שכשעושים דברים מתוך הרגשה טובה ושמחה,

הם יוצאים גם הרבה יותר טוב.

 

היום רוב העולם דוגל בשיטה תעבוד כמה שיותר קשה עם הלשון בחוץ, זה מה שייתן לך הצלחה. אבל מה שהיהדות מלמדת אותנו, זה שלהיפך – כמה שתרגיש שמח ומאמין במה שאתה עושה – זה מה שיתן לך הצלחה. לא שבאנו לומר שלא צריך להתאמץ רק שמה שאתה עושה והעבודה הלכאורה "קשה" אמורה לבוא משמחה פנימית בלב, ומתחושה שלימה, וממילא אתה תעשה את מה שצריך בכוחות שלך – וגם תצליח בזה.

 

יש הרבה מה לדבר מזה, בקרוב אולי אעלה את ה"אני מאמין" היותר ארוך שלי.  כדי שמי שמעניין אותו יוכל לעיין. גם צירפתי באתר הכנה רוחנית לעבודה,  שיכולה להוסיף הרבה ערך מוסף והרגשה טובה לעבודה.

לבינתיים – זה אחד הסיפורים שר' נחמן מביא לגבי עניין יגיעת הפרנסה – לדעתי משקף מאוד את המציאות :

ספר רבנו משל לעניין שטות העולם הזה
שכל בני העולם עובדים ומשתדלים בשביל פרנסתם
ונדמה להם שרק מחמת השתדלותם הם חיים וקיימים.
ובאמת מקבלים פרנסתם רק מידו הרחבה יתברך.
שפעם. דרו בבנין אחד שני עשירים אחד קמצן גדול
ואחד בעל מכניס אורחים ובעל צדקה גדול.
פעם בא עני אחד אל הקמצן
ובקש ממנו נדבה עבור כדי שיוכל לשבור את רעבונו.
אמר לו העשיר: הנה יש לי עצים שצריך לחתכם לחתיכות קטנות
ובכן עבוד אצלי ואתן לך אחר כך לאכול עבור עבודתך.
בלית ברירה עבד אצלו העני עבודה מפרכת זו.
כשסיים עבודתו
אמר לו העשיר שיפנה לבית שכנו העשיר הנדבן השוכן בבנין
ושם יתנו לו מבוקשו.
הלך העני לתומו לבית הכנסת האורחים
כי סבר שהעשיר שעבד אצלו משלם עבור אכילתו.
ותיכף בהיכנסו קבלו העשיר בעל הצדקה בכבוד גדול ונתן לו לאכול כדרכו.
באמצע האכילה שמע המכניס אורחים
איך שהעני מתאנח ואומר
אני עבדתי היום קשה
שאלו המכניס אורח על עסק עבודתו
וספר לו כל המעשה שעבד אצל העשיר השכן
ושלחו תמורת עבודתו לאכול כאן.
נענה לו המכניס אורח ואמר לו
"רבי יהודי עבדת בחינם ואתה אוכל בחינם"!
ואמר רבנו
"פרנסה נותן הקב"ה ובני העולם אוכלים בחינם
אולם עובדים הם בגלל עוונותיהם".

עד כאן הסיפור.

בכל שאלה/פנייה אתם מוזמנים לשיחת ייעוץ חינם, בתחום המקצועי וגם בתחומים אחרים – נשמח לעזור ככל יכולתינו.

 אני מאחל לכם הצלחה מכל הלב ושפע גדול בכל תחומי החיים.

יזהר משקיף.