jaskdjhak

טוב, – עדכון מצב : – יום שני ויצא

– התיכנון זה עד חודש להמשיך, צריך לסיים את התיכנון המדוייק.

– הולך לעשות פירסום בפייסבוק 1000 – 1500  + לתת 220 הי"ו, ניסיון פרסום. לפנ"כ מעמיד 3 אתרים, לדוגמא, וכל זה צריך להסתיים השבוע , וכמובן עדיפות ראשונה לסיים את האתר של צבי,

גם בנוסף לפני כן, להעלות סרטון של העבודות שעשית ,

גם חשוב מסביב לסדר את הענינים עם הקבלות והסדר עבודה הקבוע, כולל גיבוי מלא, סדר התנהלות, פנקסים, כלי כתיבה, שלטים, שיפור ביצועי המחשב. וכו'.

וגם ברמת הפרוייקט, התיכנון הוא לעשות קודם כל מערכת בסיסית, תומכת מולטי משתמשים, ובמקביל לסיים את 2 הפרוייקטים של euller .

 

תלכ'ס המטרה זה שיהיה 10 אלף עם סיוע של 20 שעות עובד נוסף, שמקבל מזה 2,000 כמו ליז. בראשני.

אח"כ 50,000 עם עובד שמקבל מזה 10,000 ב100 שעות.

בהמשך גם לפתח את הצד של סיוע של נוספים :

– לקבוע פגישה עם יועץ ארגוני.

כל הנ"ל כולל הרבה תת משימות כולל פיתוח הפייסבוק וכו' .

עכשיו בדחוף, זה לסיים את האתר לצבי. עובד שם.

בכללי חייב לעשות קורס על בניית אתר עם שינויים מובנים. ברמה בסיסית. לא הגיוני שתדע HTML ועוד אבל לא תוכל לבנות אתר.

 

כל זה בע"ה ובישועתו.