הכנה רוחנית לעבודה

מחשבות שנתנו לעבודה מהות אמיתית בחיים שלי

*בחסדי ה' זוהי הכנה רוחנית קטנה של כמה עקרונות שלענ"ד תמיד טוב לזכור כשעובדים. החלטתי לשתף אותה כי אולי יהיה מישהו שזה יביא לו תועלת.

התובנות האלו התאספו לי במשך השנים , בעיקר מספרי ר' נחמן ותלמידיו, אך ברור לי שזה עיקרון מוסכם.

כרגע לא העליתי את זה עם מקורות, מקווה שעוד יגיע היום.

אני חושב שהעיקר בזה זה לומר את זה ולהאמין בזה במחשבה, מכל הלב, עם חשק, אפילו פעם בכמה זמן (חודש, שבוע).

לי זה עזר ועוזר להרגיש ערך ומהות במה שאני עושה, אפילו בעבודות משעממות.

 

הכנה רוחנית לעבודה :

הקדמה 1- ה' איתנו תמיד בכל מה שאנחנו עוברים. הכל טוב נפלא, ממנו מקור הברכות .

הקדמה 2 – תהיה בשמחה! תּוֹדָה לה' על הכל
(עם קמץ בד')

 

– לפני הכל ואחרי הכל – הפרנסה היא מה' יתברך. מה שאני עושה לא יוכל לעזור ולא לשנות .

– המטרה היא לשם שמיים בעבודה – משא ומתן באמונה:

גם – בלי לשקר ..

גם – מתוך אמונה בה'.

 

– אני עובד כדי לפכח (לשחרר ) את דעתי, כדי שיהיה לי יישוב הדעת לעבודת ה' – "יפה תורה עם דרך ארץ – שיגיעת שניהם משכחת עוון, וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עוון."

– אני עובד כדי שאוכל לעבוד את ה', ויהיה לי פרנסה ולא אצטרך לבריות  כמו שכתוב – "יגיע כפיך כי תאכל – אשריך וטוב לך." זה ההשתדלות, למרות שכנ"ל הכל ממנו.

– מתוך כוונה שהמלאכה היא ארעי, ועבודת ה' היא העיקר. כמו שכתוב עשה תורתך קבע ומלאכתך עראי.

– אני עובד למטרה שייעשה התיקון העליון שנעשה ע"י מלאכתי . (ר' נחמן כותב שכל אדם בארץ שעוסק במלאכה יש אדם כנגדו בשמיים שעוסק במלאכה קדושה – מלאכת המשכן – ואם האדם עושה את מלאכתו כמו שצריך לפי התורה והאמת נעשה תיקון גדול מזה . וזה שייך אצל כל מלאכה – לדוגמא מוכר מזון – ייתכן שבשמיים הוא משפיע שפע ומזון לעולם , רופא –ייתכן שבשמיים הוא מרפא נשמות נדכאות ומרפא את השכינה, וכן כיו"ב בכל מלאכה. ואפילו אם לא יודעים לכוון בדיוק מה ואיך, נראה לי שטוב לחשוב על זה. ואכמ"ל)

– אני עובד למטרת נתינת צדקה מהרווחים שלי.

-אני עובד מתוך רצון שיהיה הצלחה לכולם. בפרט לאלה שעוסקים במלאכה כמו שלי.

– אני עוסק במלאכתי מתוך התקשרות לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר.

– אני עוסק במלאכה למטרת עשיית חסד לעולם . (בכל מלאכה יש איזה חיסרון שמושלם וממילא אתה עושה חסד –לדוגמא – מוכר במכולת מספק מזון לאחרים, נהג מונית מסיע אנשים למקום שהם צריכים, וגם מפעל ייצור עוזר לאנשים במה שהוא מייצר. כל אחד בענינו תורם לבריאה).

– אני עוסק במלאכה בענווה בלי להתגאות במה שה' נתן לי, ובאהבה לה' ובהודאה לו, ובשמחה גדולה ביכולות שלי , ומתוך אמונה שלימה בה' יתברך.

"וזכרת את ה' אלוהיך כי הוא הנותן לך לעשות חיל". "תרגום – ותדכר ית ה' אלהך ארי הוא דיהיב לך עצה למקני נכסין".

*כמובן שמה שכתוב כאן זה לא שחור או לבן ואדם יכול לקחת את זה לענינו ולשונו והעיקר שזה יהיה מהלב.

– אפשר גם להכניס תפילה לה' שיהיה הצלחה….. (ועל כל הנ"ל שבאמת המחשבות האלה יהיו בך)

 

– אפשר גם להוסיף כל מיני פסוקים ומקורות שמחזקות את האדם על זה שהפרנסה מלמעלה ויוסרו ממנו הדאגות.

כמו:

"ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה". ועוד, יש ים מקורות.

 עבודה נעימה לכולם 🙂

הדרך הנכונה לעבוד נכון – משא ומתן באמונה (ושמחה)

מצווה גדולה 

להיות בשמחה תמיד

"רבי יהודי, עבדת בחינם ואתה אוכל בחינם !"

אני מאמין בעבודה מתוך שמחה, ושצריך לחיות חיים טובים ושמחים, ואני חושב שכשעושים דברים מתוך הרגשה טובה ושמחה,

הם יוצאים גם הרבה יותר טוב.

 

היום רוב העולם דוגל בשיטה תעבוד כמה שיותר קשה עם הלשון בחוץ, זה מה שייתן לך הצלחה. אבל מה שהיהדות מלמדת אותנו, זה שלהיפך – כמה שתרגיש שמח ומאמין במה שאתה עושה – זה מה שיתן לך הצלחה. לא שבאנו לומר שלא צריך להתאמץ רק שמה שאתה עושה והעבודה הלכאורה "קשה" אמורה לבוא משמחה פנימית בלב, ומתחושה שלימה, וממילא אתה תעשה את מה שצריך בכוחות שלך – וגם תצליח בזה.

 

יש הרבה מה לדבר מזה, בקרוב אולי אעלה את ה"אני מאמין" היותר ארוך שלי.  כדי שמי שמעניין אותו יוכל לעיין. גם צירפתי באתר הכנה רוחנית לעבודה,  שיכולה להוסיף הרבה ערך מוסף והרגשה טובה לעבודה.

לבינתיים – זה אחד הסיפורים שר' נחמן מביא לגבי עניין יגיעת הפרנסה – לדעתי משקף מאוד את המציאות :

ספר רבנו משל לעניין שטות העולם הזה
שכל בני העולם עובדים ומשתדלים בשביל פרנסתם
ונדמה להם שרק מחמת השתדלותם הם חיים וקיימים.
ובאמת מקבלים פרנסתם רק מידו הרחבה יתברך.
שפעם. דרו בבנין אחד שני עשירים אחד קמצן גדול
ואחד בעל מכניס אורחים ובעל צדקה גדול.
פעם בא עני אחד אל הקמצן
ובקש ממנו נדבה עבור כדי שיוכל לשבור את רעבונו.
אמר לו העשיר: הנה יש לי עצים שצריך לחתכם לחתיכות קטנות
ובכן עבוד אצלי ואתן לך אחר כך לאכול עבור עבודתך.
בלית ברירה עבד אצלו העני עבודה מפרכת זו.
כשסיים עבודתו
אמר לו העשיר שיפנה לבית שכנו העשיר הנדבן השוכן בבנין
ושם יתנו לו מבוקשו.
הלך העני לתומו לבית הכנסת האורחים
כי סבר שהעשיר שעבד אצלו משלם עבור אכילתו.
ותיכף בהיכנסו קבלו העשיר בעל הצדקה בכבוד גדול ונתן לו לאכול כדרכו.
באמצע האכילה שמע המכניס אורחים
איך שהעני מתאנח ואומר
אני עבדתי היום קשה
שאלו המכניס אורח על עסק עבודתו
וספר לו כל המעשה שעבד אצל העשיר השכן
ושלחו תמורת עבודתו לאכול כאן.
נענה לו המכניס אורח ואמר לו
"רבי יהודי עבדת בחינם ואתה אוכל בחינם"!
ואמר רבנו
"פרנסה נותן הקב"ה ובני העולם אוכלים בחינם
אולם עובדים הם בגלל עוונותיהם".

עד כאן הסיפור.

בכל שאלה/פנייה אתם מוזמנים לשיחת ייעוץ חינם, בתחום המקצועי וגם בתחומים אחרים – נשמח לעזור ככל יכולתינו.

 אני מאחל לכם הצלחה מכל הלב ושפע גדול בכל תחומי החיים.

יזהר משקיף.